Beste basketballers en/of ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Green Lions. Aansluitend is de nieuwjaarsborrel en willen we gezamenlijk het nieuwe jaar sportief in luiden.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op woensdag 15 januari 2020, aanvang 19:30 uur.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur


Basketballvereniging Green Lions