Beste leden en/of ouder(s)/verzorger(s),

Ook als vereniging hebben wij afgelopen jaren te maken gehad met hogere kosten als gevolg van inflatie van onder andere de zaalhuur. Het komt er kort op neer dat de zaalhuur nagenoeg hoger ligt dan de in rekening gebrachte contributies. Tijdens de algemene ledenvergadering van 11 januari jl. is door de leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributie die vanaf het verenigingsjaar 1 juli 2024 ingaat. De Nederlandse Basketball Bond heeft de bondscontributie ook verhoogd met 10% als gevolg van inflatie. Dit kunt u nalezen op de website van de Nederlandse Basketball Bond.

Green Lions contributie overzicht

 Contributie oudContributie per 1 juli 2024
Jeugd tm 14 jaar NS22,5032,50
Jeugd tm 14 jaar CS30,0040,00
Jeugd 15j tm 18j NS39,0049,00
Jeugd 15j tm 18j CS46,5056,50
Volwassenen NS45,0055,00
Volwassenen CS52,5062,50
Recreanten team25,0035,00
Bondscontributie *100,00110,00
   

* alleen voor competitie spelende leden (CS)

NS: niet competitie spelende leden

Daarnaast gaan wij per 1 juli 2024 de contributie innen middels automatische incasso. De contributie wordt elke kwartaal geïncasseerd. U ontvangt daarom een aparte mail met een machtigingsformulier. Als u niet gebruik wilt maken van automatische incasso, dan rekenen wij hiervoor €30,- per seizoen aan administratie kosten.

Met de stijgende kosten kan het mogelijk zijn dat het moeilijk wordt om aan de contributiekosten te voldoen. Wij wijzen u er daarom graag op dat er regelingen vanuit de gemeente zijn, waarbij gezinnen met kleine inkomens voor dergelijke kosten ondersteund kunnen worden. Voor meer informatie kunt u op deze link klikken.

Mocht er na aanleiding van deze e-mail nog vragen zijn, dan horen wij dit graag.

Namens het bestuur,

Basketball vereniging Green Lions