Belangrijk Nieuws
  1. Verhoging contributie
  2. Uitnodiging ALV 11 januari 2024

Lidmaatschap & Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen (of het restant daarvan). Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bondscontributie is voor wedstrijd spelende leden en kan tussentijds niet worden opgezegd, evenals contributie voor wedstrijd spelend lid. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren bij de ledenadministratie (penningmeester, zie Bestuur en Contact voor adresgegevens).

Om lid te worden van Green Lions dien je het aanmeldingsformulier te gebruiken.

5 t/m 14 jaar
€22,50
per kwartaal
GEEN competitie spelend
18 jaar en ouder
€45,00
per kwartaal
GEEN competitie spelend
5 t/m 14 jaar
€30
per kwartaal
WEL competitie spelend
18 jaar en ouder
€52,50
per kwartaal
WEL competitie spelend
Recreanten
€25,00
per kwartaal
Hoeven niet mee te spelen
15 t/m 17 jaar
€39
per kwartaal
GEEN competitie spelend
15 t/m 17 jaar
€46,50
per kwartaal
WEL competitie spelend
Donateurs
€25,00
per seizoen
Minimale bijdrage

Bondscontributie bij competitie spelende leden €100,00 per basketbalseizoen