Belangrijk Nieuws
 1. Verhoging contributie
 2. Uitnodiging ALV 11 januari 2024

Aanmeldformulier

  Adres gegevens (verplicht)


  Ik geef mezelfmijn dochtermijn zoon op als lid van Basketballvereniging “Green Lions”. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 seizoen (of het restant daarvan). Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni van het lopende seizoen te gebeuren bij de ledenadministratie.
  Betaling per factuurautomatische incasso (aanvinken wat van toepassing is). Bij automatische overboeking van de contributie dit overmaken op: ING Bank rekeningnummer NL25 INGB 0003 4531 58 t.n.v. Basketballvereniging Green Lions, onder vermelding van: Naam lid en kwartaal.
  Kruis hieronder aan wat van toepassing is
  5 t/m 14 jaar WEL competitie spelend15 t/m 17 jaar GEEN competitie spelend15 t/m 17 jaar WEL competitie spelend18 jaar en ouder GEEN competitie spelend18 jaar en ouder WEL competitie spelendRecreantenDonateurs

  Indien er een lidmaatschap gekozen wordt waarin ook gespeeld wordt in de competitie dient er een bondscontributie van €100,00 betaald te worden per basketbalseizoen.

  U zet uw digitale handtekening onder dit formulier door middel van het aanvinken van dit vakje.