Beste basketballers en/of ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Green Lions. Aansluitend is de nieuwjaarsborrel en willen we gezamenlijk het nieuwe jaar sportief in luiden. De uitnodiging en agenda ontvangen jullie binnenkort per e-mail.

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op donderdag 11 januari 2024, aanvang 19:30 uur.

Namens het bestuur van Basketballvereniging GREEN LIONS